Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

Door onze website en de daarin opgenomen informatie, diensten en producten te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van gegevens is Crossrail Benelux NV, Noordersingel 2140, B-2140 Antwerpen. De algemene functionaris voor gegevensbescherming is de heer Mario Goetmaekere (mario.goetmaekere@crossrail.be) Voor Duitsland is dat de heer Philipp Hermann. (E-Mail)

Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

De informatie op de website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt door Crossrail Benelux. Crossrail Benelux behoudt zich het recht voor om deze webpagina's op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te passen. Het behoudt zich daarom het recht voor om de werking van de website om technische redenen te beperken of op te schorten. De informatie die op de website wordt gepubliceerd, vormt geen aanbod of aanbeveling om producten of diensten te kopen of om een ​​juridische transactie te sluiten. Uitzonderingen op dit principe worden uitdrukkelijk vermeld op de website. De volledige inhoud van de Crossrail Benelux-website is auteursrechtelijk beschermd. 

De eigendomsrechten (met name de auteursrechten en handelsmerkrechten) op deze webpagina's - in een enkel woord, beeld- en akoestische handelsmerken of logo's - behoren exclusief en volledig toe aan Crossrail Benelux. De auteursrechten van derden blijven voorbehouden. In geval van volledige of gedeeltelijke reproductie van het materiaal of delen daarvan in welke vorm dan ook - elektronisch of schriftelijk - is de uitdrukkelijke naamgeving van Crossrail Benelux als auteur of houder van de overeenkomstige rechten vereist. Reproductie, verzending, wijziging, koppeling of gebruik van websites voor openbare of commerciële doeleinden is alleen toegestaan ​​met voorafgaande schriftelijke toestemming van Crossrail Benelux..

Gebruik van Cookies

We gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessie-cookie is een klein tekstbestand dat door de respectieve server wordt verzonden wanneer u een website bezoekt en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand bevat een zogenaamde sessie-ID, die kan worden gebruikt om aanvragen van uw browser toe te wijzen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser sluit.

In beperkte mate gebruiken we ook permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen) die op uw eindapparaat blijven en ons in staat stellen uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en worden na de opgegeven tijd automatisch verwijderd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Dit stelt ons in staat om onze diensten op een gebruiksvriendelijke, effectievere en veiligere manier aan u te presenteren. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van cookies overeenkomstig Art. 6 par. 1 letter f) AVG moet onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger maken

De volgende gegevens en informatie worden opgeslagen in de cookies:

 • Log-in informatie
 • Taal instelling
 • Sleutelwoorden ingevoerd
 • Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en de individuele functies van onze aanwezigheid op internet

Wanneer de cookie wordt geactiveerd, wordt deze toegewezen aan een identificatienummer en worden uw persoonlijke gegevens niet toegewezen aan dit identificatienummer. Uw naam, IP-adres of vergelijkbare gegevens waarmee de cookie naar u kan worden verzonden. Op basis van "cookietechnologie" ontvangen we alleen gepseudonimiseerde informatie, evenals welke pagina's van onze website zijn bezocht.

Of u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten, cookies moeten per geval worden opgesteld. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

Links naar andere websites

De website van Crossrail Benelux kunnen links bevatten naar websites van derden die niet onder controle staan ​​van Crossrail Benelux. Wanneer u de Crossrail Benelux-website activeert, kunt u de Crossrail-website verlaten. Crossrail Benelux aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en wettigheid van de inhoud die erin is vervat of voor links naar andere sites of voor eventuele aanbiedingen, producten of diensten die zich daarin bevinden. Het gebruik van gelinkte websites is uitsluitend op eigen risico.

Bepalingen gegevensbescherming

Crossrail Benelux en haar dienstverleners gebruiken passende beveiligingssystemen om de gegevens te beschermen tegen te verwachten risico's. De gegevens worden zolang bewaard als nodig is om dit doel te bereiken. 

Server-Log-files

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij informatie over u. Informatie over uw gebruikspatronen en uw interactie met ons en we informeren u over uw computer of mobiele apparaat. We verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot onze website (zogenaamde serverlogbestanden). Dit omvat toegangsgegevens zoals:

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijdstip van ophalen
 • Overgedragen gegevensvolume
 • Bericht over succesvol ophalen (HTTP antwoord code)
 • Browser type en browser versie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
 • Websites die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website
 • Internetprovider van de gebruiker
 • IP adres en de aanvragende provider

We gebruiken deze protocolgegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van onze website, maar ook voor anonieme registratie van het aantal bezoekers op onze website (verkeer) en voor de reikwijdte en type gebruik van onze website en diensten. We gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen onze startpagina te bezoeken en om de functionaliteit van onze startpagina te verbeteren. De gegevens worden verzameld op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

We behouden ons het recht voor om de loggegevens vervolgens te controleren als er een gerechtvaardigd vermoeden van illegaal gebruik bestaat op basis van concrete aanwijzingen. We slaan IP-adressen voor een beperkte periode in de logbestanden op als dit nodig is voor beveiligingsdoeleinden of voor het leveren van diensten. We slaan ook IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website.

Vragen per email, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw verzoek inclusief alle persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres, aanvraag, enz.) door ons opgeslagen en verwerkt voor het doel van verwerking van uw verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b AVG als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a AVG) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u via contactverzoeken naar ons hebt verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onveranderd.

Privacybeleid voor sollicitanten 

U kunt bij ons een aanvraag indienen per e-mail of per post. Hieronder zullen we u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonlijke gegevens (bijv. Contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken, enz.) Voor zover dit noodzakelijk is voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG volgens het Duitse recht (het aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 par. 1 lit. b AVG (algemene contractinitiatie) en - als u uw toestemming hebt gegeven - art. 6 par. 1 lit. een GDPR. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden alleen betrokken bij het proces van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-nieuw en artikel 6, lid. 1 lit. b AVG voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Op het moment wanneer we u geen job kunnen aanbieden of wanneer u een contractvoorstel weigert, of wanneer u uw sollicitatie intrekt , of u trekt uw toestemming voor gegevensverwerking in of u vraagt ​​ons om de gegevens te verwijderen, zullen de door u verzonden gegevens inclusief resterende fysieke sollicitatiedocumenten worden opgeslagen voor maximaal 6 maanden na voltooiing van het aanvraagproces (bewaartermijn) om de details van het aanvraagproces te kunnen traceren in geval van discrepanties (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG).

U kunt het bewaren van deze gegevens weigeren, wanneer u legitieme belangen kunt voorleggen die zwaarder doorwegen dan de onze. 

Na het verstrijken van de geldigheidsduur worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren of een andere wettelijke reden voor verdere opslag. Als blijkt dat het bewaren van uw gegevens noodzakelijk wordt na het verstrijken van de bewaartermijn (bv als gevolg van een dreigend of hangend juridisch geschil). Andere wettelijke opslagverplichtingen blijven onveranderd.

Privacybeleid voor Google Analytics

Voor pagina-optimalisatie en statistische doeleinden verzamelen we zogenaamde tracking-gegevens, die informatie geven over het surfgedrag van gebruikers. Met zoekvolggegevens kunnen geen conclusies over individuele personen worden getrokken. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw ip-adres) is bedoeld om te worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Als echter IP-anonimisering op de websites van BLS Cargo/Crossrail is geactiveerd, moet Google uw IP-adres vooraf binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte inkorten. Alleen in uitzonderingsgevallen wil het volledige IP-adres door Google worden doorgestuurd en ingekort op servers in de Verenigde Staten. Google wil deze informatie gebruiken om uw website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden waar dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Het door Google verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Door de BLS Cargo/ Crossrail-websites te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet. Meer informatie over het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. BLS Cargo/Crossrail maakt gebruik van een Google Analytics-functie op basis van Google Display Advertising. U kunt de Google Analytics-functies voor display-advertenties en display-advertenties deactiveren via deze link: Browser add-on om Google Analytics uit te schakelen.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook plug-ins

De "Vind ik leuk" -knop op Facebook wordt gebruikt om inhoud te delen met andere gebruikers van het netwerk. Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Wanneer u inhoud opent die een plug-in bevat, maakt uw browser meestal rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. Dit geeft Facebook de informatie dat uw computer de juiste pagina op onze website heeft geopend. Dit geeft u ook het IP-adres van uw computer en informatie over uw browser. Facebook ontvangt deze informatie zelfs als u een Facebook-profiel hebt en daarom niet akkoord bent gegaan met de gebruiksvoorwaarden van Facebook. Als u een Facebook-profiel hebt en momenteel bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek onmiddellijk koppelen aan uw Facebook-profiel. Als u op de knop 'Vind ik leuk' klikt, wordt deze naar de Facebook-server verzonden en daar opgeslagen, b.v. om op uw Facebook-profiel te publiceren. Crossrail Benelux NV staat de bovengenoemde gegevensoverdracht naar Facebook alleen toe als u bewust de "Vind ik leuk" -knop activeert met een muisklik. U kunt meer informatie vinden over hoe het werkt op http://panzi.github.io/SocialSharePrivacy/index.en.html. Als deze wordt overgedragen naar Facebook, ontvangt u informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking van de gegevens, evenals over rechten en opties op www.facebook.com/policy.php. Houd er rekening mee dat Crossrail Benelux NV de nauwkeurigheid van de daar aangeboden informatie niet kan garanderen.

Databeleid voor het gebruik van Google +1

Gebruik de Google + 1-knop om informatie wereldwijd te publiceren. De Google + 1-knop geeft u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en zijn partners. Google slaat zowel informatie op dat u +1 voor een item hebt en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1 kan worden weergegeven als een aanwijzing samen met uw profielnaam en foto in Google-services, evenals zoekresultaten of uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + 1-knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met de naam die u voor het profiel kiest. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook worden gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan al dan niet dezelfde zijn als die van u. Naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken over gebruikersactiviteiten publiceren of delen met onze gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde ondernemingen.

Databeleid voor het gebruik van Twitter

Op onze website zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door Twitter en de functie "Re-Tweet" te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Gegevens gezocht als IP-adres, browsertype, bezochte domeinen, bezochte websites, mobiele providers, apparaat- en applicatie-ID's zijn voor Twitter. We willen erop wijzen dat wij als aanbieder van deze websites hier geen kennis van hebben. Vanwege de voortdurende update van de privacyverklaring van Twitter wijzen we op de nieuwste versie onder Twitter Privacy. U kunt uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder Twitter-instellingen. Neem bij vragen contact op met privacy (at) twitter.com.

Ihr Browser ist veraltet.

Die Seite wird in diesem Browser nicht optimal dargestellt. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf dieser Seite.